Южненська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

24.07.2023 15:00

Повідомлення АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСНАФТА» Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

default-for-import.jpg

Повне найменування суб’єкта господарювання: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСНАФТА»
Скорочене найменування суб’єкта господарювання: АТ «УКРТРАНСНАФТА»
Ідентифікаційний код: 31570412
Юридична та поштова адреси: 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд. 32/2
Контактний номер телефону:  38-044-201 -57-01
Електронна пошта: office@ukrtransnafta.com
Промисловий майданчик: МОРСЬКИЙ НАФТОВИЙ ТЕРМІНАЛ «ПІВДЕННИЙ»
Фактична адреса промислового майданчика: 67555, Україна, Одеська область, Одеський район, Южненська міська територіальна громада, комплекс будівель і споруд № 2, 3, 4.
Мета отримання дозволу на викиди: внесення змін до існуючого дозволу на викиди для існуючого об’єкту
Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.
Виробнича діяльність яку здійснює МНТ «ПІВДЕННИЙ» АТ «Укртранснафта»  не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з додатком №2 постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017  №1010 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1121 від 30.09.2022) «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».
МНТ «ПІВДЕННИЙ» являє собою комплекс споруд, для приймання та відвантаження нафти на морський транспорт, а також транспортування нафти магістральними нафтопроводами України. (КВЕД: 49.50 Трубопровідний транспорт).
Джерелами утворення забруднюючих речовин на території МНТ «ПІВДЕННИЙ» являється ємнісне (резервуари) та технологічне обладнання під час використання якого утворюються забруднюючі речовини.
Максимальна річна пропускна здатність МНТ «ПІВДЕННИЙ» - 12 млн. т/рік сирої нафти.
Операції перевантаження нафтопродуктів на МНТ «ПІВДЕННИЙ» здійснюються відповідно до розробленої технологічної карти РТК №Н-1. РТК передбачає виконання перевантажувальних операцій при справному стані всіх берегових і танкерних засобів. 
Перевантаження нафтопродуктів може здійснюватися по наступним варіантам перевантажувальних робіт:
а) Перевантаження нафтопродуктів з танкера в резервуарний парк:
вантажний судовий танк - вантажні судові насоси - маніфольди танкера - стендери причалу ЗН - причальний трубопровід - блокувальний трубопровід) Ду1200мм (Ду700мм) - технологічні трубопроводи верхньої площадки - резервуарний парк.
б) Перевантаження нафтопродуктів на танкер:
резервуарний парк - (насосна станція) - технологічні трубопроводи верх­ньої площадки - блокувальний трубопровід Ду1200мм (Ду700мм)  - причальний те­хнологічний колектор - стендери причалу ЗН - вантажний судовий танк.
в) Відкачування нафти з резервуарного парку В магістральний нафтопровід Одеса – Броди:
резервуарний парк - технологічні трубопроводи - підпірний насосний цех -магістральний насосний цех №1 - площадка регулюючих засувок - вузол пуску­приймання засобів очистки і діагностики №41/1 - магістральний нафтопровід Одеса - Броди.
г) Приймання нафти з магістрального нафтопроводу Одеса - Броди в резервуарний парк:
магістральний нафтопровід Одеса - Броди - вузол пуску-приймання засобів очистки і діагностики №41/1 - технологічні трубопроводи резервуарного парку -резервуари РВС-20000.
д) Внутрішньобазове перекачування нафти в резервуарному парку:
резервуар РВС-20000 - технологічний трубопровід резервуарного парку - підпірний насосний цех - технологічний трубопровід резервуарного парку - резервуар.
На території МНТ «ПІВДЕННИЙ» проводяться також допоміжні операції: 
- пуск і приймання засобів очистки і діагностики по нафтопроводу Одеса - Броди та блокувальних трубопроводах терміналу Ду1200мм та Ду700мм;
- відведення, збір та очищення виробничо-дощових та господарсько­ побутових стічних вод.
          Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:
Натрію гідроокис (натр їдкий,сода каустична) – 2E-5 т/рік; Оксид вуглецю – 0,1433т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна)– 2E-5 т/рік; Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 0,0512 т/рік; Аміак  - 0,1831 т/рік.; Сірки діоксид -0,0007 т/рік; Сульфатная кислота (H2SO4)(cірчана кислота) -0,00145 т/рік; Сірководень(H2S) - 0,13389584 т/рік; Неметанові леткі органічні сполуки - 124,503671 т/рік; Метали та їх сполуки (Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)) 8,6E-8 т/рік; Вуглецю діоксид - 51,742 т/рік; Метан - 0,44888 т/рік; Азоту(1) оксид (N2O) - 0,000106 т/рік;
Ацетон - 0,0012 т/рік; Ксилол - 8E-5 т/рік; Толуол - 0,0002 т/рік; Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень - 0,0002 т/рік.
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовини в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців» затвердженої Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006 р. № 108, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів другої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря  – не передбачено.
Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовувались.
Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.
Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами необхідно надсилати протягом 30 календарних днів до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації, за адресою: 65107,  м. Одеса, вул. Канатна, 83, тел.: (048)728-35-05, e-mail: ecolog@od.gov.ua. (ecolog@odessa.gov.ua)