Южненська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

20.06.2023 11:48

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості для ПФ ДП «АМПУ» (адміністрація МП Південний)

default-for-import.jpg

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» (ДП «АМПУ»). Код ЄДРПОУ – 38727770. Місцезнаходження суб’єкта господарювання: Україна, 01135, м. Київ, проспект Перемоги,  14.
Повне та скорочене найменування об’єкта: Південна філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація морського порту Південний) ПФ ДП «АМПУ» (адміністрація МП Південний). Код ЄДРПОУ – 38728549.
Місцезнаходження об’єкта: Україна, 65481, Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, вул. Берегова, буд. 11, контактний номер телефону: 048-738-18-41, e-mail: Oleksandr.Moroz@pf.uspa.gov.ua.
Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для діючого об’єкта. 
Дія Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» не поширюється на ПФ ДП «АМПУ» (адміністрація МП Південний). 
ПФ ДП «АМПУ» (адміністрація МП Південний) спеціалізується на організації та забезпеченні безпеки мореплавства, дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та проведення робіт з ліквідації наслідків забруднення території та акваторії морського порту. Джерелами утворення забруднюючих речовин  є: дільниця бункерування суден портофлоту, сміттєспалювальна дільниця, допоміжне, комунальне та ремонтне господарство. Технологічне устаткування підприємства - нафтоналивна баржа, сміттєспалювальна установка ТКПО-300, каналізаційно-насосні станції,  дизельгенератори (2 од.), зварювальний апарат, газовий різак, токарно-гвинторізних верстат, вертикально-свердлильний верстат, заточувальні верстати (3 од.).
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються 28 стаціонарними джерелами викидів.
Види та обсяги викидів (т/рік): залізо та його сполуки – 0,002, кадмій та його сполуки – 0,00002, мідь та її сполуки – 0,00003, нікель та його сполуки  – 0,00001, ртуть та її сполуки – 0,0003, свинець та його сполуки – 0,0002, хром та його сполуки – 0,000002, манган та його сполуки – 0,0002, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,0413, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) – 0,493, азоту(1) оксид [N2O] – 0,0242, аміак – 0,071, діоксид та інші сполуки сірки – 0,1087, сірки діоксид – 0,102, сірководень  – 0,0067, оксид вуглецю – 0,123, вуглецю діоксид – 4,376, неметанові леткі органічні сполуки – 0,010045, метан – 0,0002, поліароматичні вуглеводні (ПАВ) – 4,0х10-5, бенз(а)пірен – 1,7х10-7, водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCl) – 0,120, фтористий водень – 0,00002, титану діоксид – 0,00002.
Заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, заходів щодо скорочення викидів не передбачено.
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству.
За додатковою інформацією звертатися до розробника документації: ТОВ «КОМПАНІЯ ЛІМІТ ПЛЮС» телефон: (096) 669-88-48.
Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися  протягом 30 днів до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації за адресою: 65007 , Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Канатна, 83, телефон:  (048) 728-35-05, e-mail: ecolog@odessa.gov.ua.

Поділитись
Дізнайтеся також

Усі новини