Южненська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

29.03.2024 09:28

ПОВІДОМЛЕННЯ про спосіб формування складу Громадської ради при Южненській міській раді та її кількісний склад

66066df841227__до-уваги-гром.організацій.jpg

Южненська міська рада, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами), розпочинає роботу з формування складу Громадської ради при Южненській міській раді (далі – Громадська рада).


Відповідно до розпорядження Южненського міського голови від 08 березня 2024 року № 64/05-22 «Про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування громадської ради при Южненській міській раді» утворено ініціативну групу у такому складі:


Ігор ЧУГУННИКОВ – секретар Южненської міської ради;
Вероніка КЛІМОВА – начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Южненської міської ради;   
Олена КУТИНЕЦЬ-КАМАЛОВА – заступник начальника управління – начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму управління економіки Южненської міської ради;   
Григорій ДЕНОВ – начальник юридичного відділу виконкому Южненської міської ради;   
Ольга ШАЯКУБОВА - заступник директора громадської організації «Агенція розвитку міста Южного» 
Арсен ІЛЮХІН – директор Благодійного фонду «Серце Южного»; 
Юрій КВОЧКА – голова  громадської організації «Штаб волонтерів «Незламні». 
Ірина ЯКОВЛЄВА – голова ГО вимушених переселенців Донецької області, Луганської області та Автономної республіки Крим «Нова мрія»;
Наталя БЕЗРУК – член громадської організації  «Центр правозахисту - ВЮС». 

Установчі збори з метою формування складу Громадської ради (далі – установчі збори) орієнтовно відбудуться 14 травня 2024 року о 10:00 в адміністративній будівлі виконкому Южненської міської ради за адресою:  м. Южне, проспект Григорівського десанту, 18, поверх 3, актова зала.
Кількісний склад Громадської ради, визначений ініціативною групою, становить 21 членів (протокол засідання ініціативної групи від 12 березня 2024 року № 1). Формування Громадської ради на установчих зборах відбуватиметься шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства (ІГС) кандидатів до складу Громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах. Якщо кількість кандидатів до складу Громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою,  рейтингове голосування на установчих зборах не проводиться.  У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу Громадської ради. 
Учасниками установчих зборів є кандидати до складу Громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу Громадської ради обираються члени лічильної комісії, головуючий на зборах, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, обирається склад Громадської ради.
Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується відділом з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Южненської міської ради. У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу Громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, найменування ІГС, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові кандидатів до складу Громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу Громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним. Участь у голосуванні за довіреністю не допускається. Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.


До складу Громадської ради можуть бути обрані представники таких ІГС: громадські об’єднання, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, асоціації, організації роботодавців та їх об’єднання, засоби масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку.
До складу Громадської ради можуть бути обрані представники ІГС, які приймають участь у житті громади, проводять заходи, надають послуги, реалізують проєкти тощо на території Южненської міської територіальної громади, зарекомендували себе з позитивного боку. 
ІГС незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.
До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники ІГС, які є народними депутатами України, депутати місцевих рад, посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява ІГС, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу ІГС.
До заяви додаються:
1) прийняте рішення ІГС про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;
2) заява делегованого представника ІГС з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;
3) біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи та посади, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);
4) відомості про результати діяльності ІГС (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, місцевої політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо);
5) фото делегованого представника ІГС.
Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть ІГС, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник ІГС.
Заяви ІГС та делегованих ними представників, а також інші документи подаються в електронному (сканованому) вигляді з 29 березня до 15 квітня 2024 року на електронну пошту: veroklima77@gmail.com  .
Документи, надіслані після 18:00 годин 15 квітня 2024 року, ініціативною групою не розглядатимуться.
Документи вважаються прийнятими після надходження на електронну пошту відправника листа з підтвердженням доставки.
Відповідальна особа за прийом документів – Клімова Вероніка Леонідівна, електрона адреса: veroklima77@gmail.com, номер телефону: (04842) 33003. Надання консультацій представникам ІГС з технічних питань за телефоном (04842) 33003.
Увага! Під час реєстрації на установчі збори делегований представник ІГС представляє оригінали документів, що посвідчують особу.
Повний перелік ІГС, представники яких допущені до участі в установчих зборах із формування Громадської ради при Южненській міській раді буде опубліковано на офіційному вебсайті Южненської міської територіальної громади в розділі  Громадська участь – Громадська рада  7 травня 2024 року.

Рекомендовані зразки документів                            *Скачати