Южненська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

19/12/2023

Рішення міської ради від 14.12.2023 № 1604-VIII «Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2024 рік»

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Южненська міська рада вирішила:

1.    Визначити на 2024 рік:
доходи місцевого бюджету у сумі 537 541 935 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 522 246 435 гривень та  доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 15 295 500 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки місцевого бюджету у сумі 537 541 935 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 521 362 935 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 16 179 000 гривень;
повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 4 000 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду місцевого бюджету – 4 000 000 гривень;
профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 883 500 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 883 500 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі                        1 000 000 гривень, що становить 0,19 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 4 200 000 гривень, що становить                 0,8 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
З метою ефективного та своєчасного розподілу та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів з державного, обласного, районного бюджетів бюджету Южненської міської територіальної громади, дозволити виконавчому комітету Южненської міської ради за погодженням із постійною комісією з питань бюджету, фінансово – економічної, інвестиційної політики та підприємництва Южненської міської ради здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій, дотацій з державного, обласного, районного бюджетів, здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій та дотацій з Державного бюджету України, обласного, районного  бюджету з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків місцевого бюджету на 2024 рік, шляхом видання відповідного розпорядження міського голови з наступним внесенням відповідних змін до рішення про місцевий бюджет. 
Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених з місцевого бюджету (за рахунок коштів Южненської міської територіальної громади) іншим бюджетам, а також обсяг субвенцій, виділених з обласного, районного  та місцевих бюджетів бюджету Южненської міської територіальної громади, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. 
   4.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 169 496 132  гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
5.Затвердити на 2024 рік розподіл коштів бюджету розвитку згідно з додатком 7 до цього рішення.  
6.Затвердити на 2024 рік Перелік об’єктів, видатки по яких планується здійснювати на природоохоронні заходи  згідно з додатком 8 до цього рішення.
7.Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2024 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету Южненської міської територіальної громади належать доходи, визначені на підставі статей 64 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені статтями 97, 101, 103¹, 103², 103³, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2024 рік":  
- на підставі ст. 42 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», як виняток з положень пункту 1 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України, податок на доходи  фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу, та податку від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території (крім території міст Києва та Севастополя), зараховується до загального фонду бюджетів міських територіальних громад у розмірі – 64 відсотки; 
- 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату та бурштину), що зараховується за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів;
- державне мито, що зараховується до місцевого бюджету за місцем вчинення дій та видачі документів;
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання  роздрібної торгівлі підакцизних товарів з урахуванням положень частини 3 статті 64 Бюджетного кодексу України;
- 13,44 відсотка акцизного податку з вироблених в Україні /ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;
- податок на майно, що зараховується до місцевого бюджету (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  та плата за землю); 
- єдиний податок, що зараховується до місцевого бюджету;
- туристичний збір, що зараховується до місцевого бюджету;
- надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
- кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок;
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визначеному Южненською міською радою;
- плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що справляється за місцем надання послуг;
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що справляється за місцем надання послуг;
- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, що справляється за місцем надання послуг;
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення;
- адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
- інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевого бюджету відповідно до законодавства.
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини першої  статті 15  Бюджетного кодексу України;
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹ Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік":
-  надходження бюджету розвитку місцевого бюджету (визначені в частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України), а саме:
•    кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста, отримані відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
•    кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, включаючи кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них;
•    кошти, які передаються із загального фонду місцевого бюджету за рішенням Южненської міської ради ;
•    капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів.
 - 50 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
 - 25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк);
- 75 відсотків коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
- власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевого бюджету;
- надходження до цільових фондів, утворених Южненською міською радою;
- субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів;
- інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України на 2024 рік.
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2  частини третьої  статті 15 Бюджетного кодексу України;
9. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідним пунктом частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти  отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу 7-8 пункту 8 цього рішення, спрямовуються відповідно на:
заходи з охорони навколишнього природнього середовища (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 абзацу 7-8 пункту 8 цього рішення).
10. Визначити на 2024 рік (окрім періоду дії воєнного стану), відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
    оплату праці працівників бюджетних установ;
    нарахування на заробітну плату;
    придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
    забезпечення продуктами харчування;
    оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
    обслуговування місцевого боргу;
    соціальне забезпечення;
    поточні трансферти місцевим бюджетам;
    забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
    компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
     оплату енергосервісу;
     оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
     програму державних гарантій медичного обслуговування населення.
11.Фінансове управління Южненської міської ради має право за рішенням Южненської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитах, або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Южненською міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
Порядок здійснення операцій  визначається Кабінетом Міністрів України.  
12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Южненської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
13. При виконанні місцевого бюджету у 2024 році у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ застосовувати казначейське обслуговування бюджетних коштів відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України.
14. Розпорядникам коштів місцевого бюджету: 
1) забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих  територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;
4) забезпечувати доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2025 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та забезпечити відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів;
6) забезпечувати у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку,  які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі .
15. Установити, що у бюджеті Южненської міської територіальної громади враховані витрати на: 
- фінансування комунальних підприємств, які визначені одержувачами бюджетних коштів, згідно з додатком 9 до цього рішення. 
16. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою  окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, фінансове управління Южненської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
17. Затвердити Перелік виконавчих органів Южненської міської ради, на які покладено контроль за справлянням надходжень до бюджету Южненської міської територіальної громади  у 2024 році згідно з додатком 10 до цього рішення.    
18. Дане  рішення  набирає чинності з 1 січня 2024 року.
19. Додатки №1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
20. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України опублікувати це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті "Новини Южного".
21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансово – економічної, інвестиційної політики та підприємництва Южненської міської ради ( Козак С.Р.). 


Южненський міський голова                                                       Володимир НОВАЦЬКИЙ


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення