Южненська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

19/12/2023

Рішення міської ради від 14.12.2023 № 1603-VIIІ «Про упорядкування умов оплати праці посадових осіб органів місцевого самоврядування Южненської міської ради Одеського району Одеської області та її виконавчих органів на 2024 рік»

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 р. № 414 “Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці” зі змінами, пунктом 10 постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року          № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Южненська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити розміри посадових окладів посадових осіб місцевого самоврядування – працівників Южненської міської ради Одеського району Одеської області та її виконавчих органів на рівні, передбаченому законодавством (додаток 1).
2. Визначити розміри надбавок за ранги посадових осіб місцевого самоврядування - працівників Южненської міської ради Одеського району Одеської області та її виконавчих органів на рівні, передбаченому законодавством (додаток 2).
3. Надати право міському голові у межах затвердженого радою фонду оплати праці працівників Южненської міської ради Одеського району Одеської області та її виконавчих органів:
3.1. Установлювати:
а) керівникам підрозділів, спеціалістам посадові оклади відповідно до затвердженої цим рішенням схеми посадових окладів;
б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цим рішенням, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;    
в) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (додаток 4):
- керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років, а керівникам, працівникам і спеціалістам, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно – правових актів, проводять експертизу проектів таких актів, що передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи – у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років.
 г) спеціалістам (крім заступників керівників органів виконавчої влади, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату: 
- за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу – у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;
д) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені цим рішенням, на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів;
3.2. Здійснювати преміювання посадових осіб, службовців та робітників органів місцевого самоврядування:
- відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи (щомісячно) в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи та інших доплат і надбавок, передбачених законодавством, в межах встановленого фонду оплати праці затвердженого у кошторисі;  
- до ювілейних дат, до державних і професійних свят: Нового року, Міжнародного жіночого дня 8 Березня, Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня місцевого самоврядування, у розмірі що не перевищує середньомісячну заробітну плату, або у конкретних сумах до кожного свята в межах встановленого фонду оплати праці затвердженого у кошторисі з урахуванням економії.    
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання та затверджуються Южненським міським головою.
3.3. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально – побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.
3.4. Виплачувати працівникам органів, зазначених у пункті 1 цього рішення:
- надбавку за вислугу років в органах місцевого самоврядування, залежно від стажу роботи у розмірах згідно з додатком 3.
 - надбавку за ступінь секретності «таємно» - у розмірі 10 відсотків посадового окладу, уповноваженому працівнику режимно-секретного органу (РСО) – у розмірі 30 відсотків посадового окладу;
- доплату щодо ведення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних у розмірі до 50 відсотків посадового окладу;
- надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – у розмірі 10, однієї східної, угро – фінської або африканської – 15, двох та більше мов – 25 відсотків посадового окладу;
- доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності – у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;
- надбавку за почесне звання «заслужений» - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.
Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.
4. Виплачувати Южненському міському голові такі надбавки та доплати, передбачені законодавством:            
4.1. Надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування, в розмірі залежно від встановленого рангу.            
4.2. Надбавку за вислугу років, в розмірі залежно від стажу роботи, який дає право на одержання такої надбавки.             
4.3. Доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук (в разі його наявності та збігу з профілем їх діяльності) в розмірі відповідно 5 і 10 % посадового окладу.             
4.4. Надбавку за ступінь секретності в разі наявності допуску до державної таємниці в розмірі залежно від рівня допуску.    
    5. Преміювання міського голови, встановлення надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, надання матеріальної допомоги здійснюється відповідно до додатку 5.
6. Преміювання секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, старост, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірах, визначених законодавством, у межах затверджених видатків на оплату праці за розпорядженням міського голови.    
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансово-економічної, інвестиційної політики та підприємництва (голова Козак С.Р.).

Южненський міський голова                           Володимир НОВАЦЬКИЙ
 


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення