Южненська міська територіальна громада

Одеська область, Одеський район

Видача експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження


Ідентифікатор послуги: 00654

Повна назва: Видача експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

Інформація про послугу: Експлуатаційний дозвіл – це документ який видається підприємству лише за результатами інспектування потужності аудиторами Держпродспоживслужби. Для отримання дозволу для потужностей (об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження необхідно звернутися із заявою до територіального органу Держпродспоживслужби або подати документи через Центр надання адміністративних послуг за місцем провадження діяльності.

Строк: 30 днів (календарні)

Вартість: Безоплатне надання

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

Строк надання: 30 днів (календарні)

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
 • Територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Хто і як може подати заяву:
 • представник заявника: письмово; електронною поштою, поштою (рекомендованим листом), особисто
 • заявник: письмово; електронною поштою, поштою (рекомендованим листом), особисто

Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги
 • Заява про видачу експлуатаційного дозволу
 • Довідка про здатність провадити відповідну діяльність
 • Перелік неїстівних продуктів тваринного походження
 • Перелік лікувальних кормів

Умови і випадки надання

Експлуатаційний дозвіл видається на потужності (об'єкти)у разі провадження діяльності з виробництва та обігу неїстівнихпродуктів тваринного походження або виробництва, змішування таприготування лікувальних кормів. Дозвіл видається для провадження діяльності на визначених власником потужностях (об'єктах), що розташовані за однією адресою.Оператори потужностей (об'єктів), які провадять діяльність звиробництва, змішування та приготування кормів з використаннямм'ясо-кісткового борошна та інших продуктів від жуйних тварин, щоможуть спричинити захворювання тварин на губчастоподібнуенцефалопатію або її іншу форму, що передається, повинні матиокрему потужність (об'єкт) та отримати експлуатаційний дозвіл напровадження такої діяльності з метою запобігання перехресномузараженню кормів, призначених для жуйних тварин, зазначенихпродуктів від жуйних тварин та мінімізації ризику в разіненавмисного включення таких продуктів до складу даних кормів.Умовою для видачі експлуатаційного дозволу є дотриманняоператором потужностей положень Закону України "Про ветеринарнумедицину", ветеринарно-санітарних заходів та технічнихрегламентів.Для отримання експлуатаційного дозволу юридична особа абофізична особа - підприємець подає в дозвільний центр заяву, доякої додається довідка про здатність провадити відповіднудіяльність, в якій зазначається інформація про наявністькваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, переліктоварів, що виготовляються або реалізуються, за підписом такоїособи, а також у разі провадження діяльності з:переробки неїстівних продуктів тваринного походження -перелік таких продуктів;виробництва, змішування та приготування лікувальних кормів - перелік таких лікувальних кормів.Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одномупримірнику особисто керівником юридичної особи або фізичноюособою - підприємцем чи уповноваженою особою або надсилаютьсярекомендованим листом з описом вкладення. Заява на отримання адміністративної послуги може подаватись у письмовій, усній чи електронній формі (на електронну пошту територіального органуДержпродспоживслужби за місцем розташування потужності (обʼєкта), контактна інформація за посиланням: (https://is.gd/l2gwWi).На підставі заяви та документів керівник державного органуветеринарної медицини видає наказ та призначає державних ветеринарних інспекторів для проведення інспектуванняпотужностей (об'єктів) з метою встановлення їх відповідностіположенням Закону України "Про ветеринарну медицину",ветеринарно-санітарним заходам та технічним регламентам. Строкпроведення інспектування не повинен перевищувати 10 робочих дніввід дня надходження заяви та документів.У разі прийняття рішення про відмову у видачіексплуатаційного дозволу, операторові потужностей надсилаєтьсяпротягом десяти робочих днів повідомлення про прийняте рішення зобґрунтуванням підстави.


Результати та способи отримання результату
 • Експлуатаційний дозвіл
 • Строк та вартість надання послуги

  Звичайне надання

  Адміністративний збір: Безоплатне надання / 0 UAH /

  Строк надання: 30 днів (календарні)

  Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

  Підстави для відмови у наданні послуги:

  • Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком
  • Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру
  • Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей

  Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

  Нормативна база

  Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

  • Закон України "Про адміністративні послуги" стаття 8
  • Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" стаття 1
  • Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" стаття 1
  • Закон України "Про ветеринарну медицину" статті 50-53
  • Постанова КМУ від 20.02.2013 №118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг"
  • Постанова КМУ від 05.11.2008 №978 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу"
  • Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг"
  • Наказ ЦОВВ від 22.11.2010 №517 Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України Про затвердження Порядку ведення реєстрів потужностей (об'єктів)